Etiket Arşivi: Sermaye Piyasaları Kurumu

Sermaye Piyasası Kanunu

Sermaye Piyasası Kanunu

SERMAYE PiYASASI KANUNU Kanun No. 6362                                                                                                 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve…
Daha fazla